تعداد بازدید: 624

اهداف آموزشی و پژوهشی گروه

شناسه: 316501
دستاوردها و افتخارات

اهداف آموزشی و پژوهشی گروه:

یکی از اهدافی که از ابتدا حین طراحی اولیه برنامه درسی و پس از آن در به‌روز رسانی‌های سالانه این رشته همواره مد نظر بوده، این است که فارغ‌التحصیلان این رشته قابلیت‌هایی را بدست آورند که بتوانند نیاز بازار کار داخلی را در موارد زیر برطرف نمایند:

 • تدوین، پیاده‌سازی و راهبری برنامه‌های جامع فناوری اطلاعات در بنگاه‌ها و سازمان‌ها
 • خدمات الکترونیکی نظیر تجارت الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و دولت الکترونیکی
 • طراحی، پیاده‌سازی، ارزیابی کیفی و نگهداری زیرساخت‌های شبکه و خدمات ارزش افزوده
 • طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت دانش و مراکز داده
 • تحقیقات در حوزه عامل‌های هوشمند و کاربرد آن‌ها در فناوری اطلاعات
 • سیستم‌های چند هسته‌ای، توزیع‌شده و محاسبات ابری
 • شبکه‌های کامپیوتری/بی‌سیم/میان‌ارتباطی
 • ارزیابی کارایی سیستم‌های کامپیوتری و سیستم‌های صف
 • زمان‌بندی و مدیریت منابع
 • شبکه‌های اجتماعی
 • متن/داده کاوی
 • پردازش زبان طبیعی
 • پایگاه داده و مدیریت اطلاعات متنی
 • کلان داده‌ها
 • گرافیک کامپیوتری
 • تولید نرم‌افزار
تعداد بازدید: 624

اهداف آموزشی و پژوهشی گروه

شناسه: 316501
دستاوردها و افتخارات

اهداف آموزشی و پژوهشی گروه:

یکی از اهدافی که از ابتدا حین طراحی اولیه برنامه درسی و پس از آن در به‌روز رسانی‌های سالانه این رشته همواره مد نظر بوده، این است که فارغ‌التحصیلان این رشته قابلیت‌هایی را بدست آورند که بتوانند نیاز بازار کار داخلی را در موارد زیر برطرف نمایند:

 • تدوین، پیاده‌سازی و راهبری برنامه‌های جامع فناوری اطلاعات در بنگاه‌ها و سازمان‌ها
 • خدمات الکترونیکی نظیر تجارت الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و دولت الکترونیکی
 • طراحی، پیاده‌سازی، ارزیابی کیفی و نگهداری زیرساخت‌های شبکه و خدمات ارزش افزوده
 • طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت دانش و مراکز داده
 • تحقیقات در حوزه عامل‌های هوشمند و کاربرد آن‌ها در فناوری اطلاعات
 • سیستم‌های چند هسته‌ای، توزیع‌شده و محاسبات ابری
 • شبکه‌های کامپیوتری/بی‌سیم/میان‌ارتباطی
 • ارزیابی کارایی سیستم‌های کامپیوتری و سیستم‌های صف
 • زمان‌بندی و مدیریت منابع
 • شبکه‌های اجتماعی
 • متن/داده کاوی
 • پردازش زبان طبیعی
 • پایگاه داده و مدیریت اطلاعات متنی
 • کلان داده‌ها
 • گرافیک کامپیوتری
 • تولید نرم‌افزار

اطلاعیه ها

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...