تعداد بازدید: 577

افتخارات و دستاورد های گروه

شناسه: 316479
دستاوردها و افتخارات

افتخارات گروه:

  • برگزیده شدن عضو هیأت علمی گروه به عنوان فناور برتر استان همدان در سال‌های 1396 و 1397
  • عضویت گروه در کارگروه "وام وجوه اداره شده" وزارت ارتباطات و اطلاعات
  • راهیابی هر ساله دانشجویان گروه به مرحله پایانی المپیادهای کشوری
  • پذیرش قابل توجه فارغ‌التحصیلان گروه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های برتر ایران
تعداد بازدید: 577

افتخارات و دستاورد های گروه

شناسه: 316479
دستاوردها و افتخارات

افتخارات گروه:

  • برگزیده شدن عضو هیأت علمی گروه به عنوان فناور برتر استان همدان در سال‌های 1396 و 1397
  • عضویت گروه در کارگروه "وام وجوه اداره شده" وزارت ارتباطات و اطلاعات
  • راهیابی هر ساله دانشجویان گروه به مرحله پایانی المپیادهای کشوری
  • پذیرش قابل توجه فارغ‌التحصیلان گروه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های برتر ایران

اطلاعیه ها

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

افزودن نظرات

اخبار مرتبط

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گردد تکراری 0

عنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر در دو سطر درج می گرددعنوان مختصر و کوتاه حداکثر...